Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep heeft in februari op de donderdagavonden in het MEC presentatie van de leden. We beginnen op 20 uur.

Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep heeft nog twee bijeenkomsten in april op donderdag avond.

Start 20.00 uur in het MEC. In mei gaan ze iedere woensdagochtend en donderdagavond het veld in, voornamelijk voor de inventarisatie van De Zwaakse Weel.

Info: Justus v.d. Berg, coördinator, T: 0113271210, E: justusvandenberg@kpnplanet.nl.

Info bij: Justus van den B. tel 0113-271210 e-mail: Contact.

Foto Pieter S. ©.  Rode kornoelje ergens op Zuid-Beveland.

Foto Johan E. ©. Foto Johan E. ©. Oranje luzerne vlinder

Voor activiteiten zie Agenda activiteiten

       
      Hieronder verslagen van Inventarisatie rapporten van de afgelopen jaren

TitelJaarAuteurPdf
Vegetatie-onderzoek in de Rietput2022Hans F.Openen
Florakartering van de Inlaag 2005 2016Mart K. Gerard K. André H.Openen
Planten en mossen in de Rietput. Inventarisatie2009-2012Hans F. Gerard K. Mart K. e a. Openen
Inventarisatie van de flora in de Inlaag 20052010  Mart K. Hans F. e a.Openen
Inventarisatie Biezelingsche Ham2009Hans F. Mart K. e a.Openen 
Inventarisatie doelsoorten Oosterschenge 2007Mart K. Gerard K. e a.Openen