Contacten

Contactenoverzichten: Bestuur, Werkgroepen, Interne zoogdieren, Amfibieën en Atlasproject en Nederlandse Molukken

BestuurContactpersoonTelefoonE-mail
Voorzitter KNNV Afdeling Bevelanden Johan E. 06 23643846Contact
Secretaris KNNV Afdeling BevelandenEric B.  Contact
Penningmeester en Ledenadministrattie KNNV Afdeling Bevelanden Foort M.  Contact
Lid planologie KNNV Afdeling Bevelanden Femke v/d B.  Contact
Overzicht werkgroepen
Lid algemeen contactpersoon Rietput Eric B. Contact 
Beheerswerkgroep winter / knotten Johan V.  
Contact
Beheerswerkgroep zomer / hooien Johan V.  Contact 
Plantenwerkgroep Justus v/d B. Contact
Paddenstoelenwerkgroep Ruud L. Contact 
Strandwerkgroep Elly J.  Contact 
Vogelwerkgroep Cees L. Contact 
Contacten interne zoogdieren, Amfibieën en Planologie   
Zoogdieren Nannig-Jan H.  Contact
Amfibieën  Contact 
PlanologieFemke v/d B. Contact
Atlasproject Nederlandse Mollusken Harry R.  Contact 
  
Webmaster website Bevelanden en Vogelwerkgroep BevelandenBram K.06-14389731 Contact