KNNV Afdeling Bevelanden

’t Heelblaadje

okt 31
KNNV afdeling Walcheren / Wijzigingen en aanvullingen excursieprogramma

KNNV afdeling Walcheren / Wijzigingen en aanvullingen excursieprogramma

Afdeling Bevelanden
’t Heelblaadje.

’t Heelblaadje.

Foto Truus S. ©. Ree in perenboomgaard.

Colofon
’t Heelblaadje is een uitgave van KNNV-afdeling Bevelanden. Het verschijnt 4 keer per jaar en wordt
aan alle leden en donateurs toegestuurd. Redactie: Karin Klip Kopij a.u.b. opsturen/e-mailen naar Karin Klip. Contact. en Justus van den Berg (opmaak).

Kopij a.u.b. opsturen/e-mailen naar Karin Klip: kaatje82@zeelandnet.nl. Uiterste inleverdata: 1 maart,
1 juni, 1 september en 1 december. ’t Heelblaadje verschijnt ongeveer 14 dagen na deze data.

Het Heelblaadje:
Het Heelblaadje wordt een kwartaalblad en verschijnt dus 4 x per jaar.

 

Naar 't Heedlblaadje
Fotowedstrijd 2022 KNNV afdeling Bevelanden.

Fotowedstrijd 2022 KNNV afdeling Bevelanden.

De winnaars en alle deelnemende foto’s, van 2023 het thema was ”water”

 

Jullie allemaal hartelijk bedankt voor het meedoen.. blijf vooral
meedoen want op deze manier kunnen we het in stand houden.

Voor dit jaar is er dan het thema “Water”.
Er is al 1 foto ingestuurd door dus laten we proberen dit jaar weer meer
dan 10 deelnemers te krijgen.
Voor de 1e prijs ligt er een mooie prijs in het verschiet!

Veel plezier met fotograferen!

Ik zie jullie foto’s dan graag weer tegemoet

KNNV Afdeling Bevelanden secretaris: Eric B. Contact.

 

Alle fotoalbums en de winnaars van 2022.