Paddenstoelenwerkgroep

Algemene doelstelling.
Het verzamelen van informatie over de paddenstoelen in het beheersgebied en vergroting van de kennis ervan, met name door het organiseren van paddenstoelenexcursies. De verzamelde gegevens worden aan de Mycologische Vereniging Nederland verstrekt.
Excursieprogramma 2e helft 2021 Paddenstoelenwerkgroep Zeeland.

Zaterdag 28 augustus.
Schuddebeurs Schouwen.
De bossen rond Schuddebeurs. Gemengd loof-naaldbos.
Verzamelen op de parkeerplaats bij de buitenplaats Mon Plaisir aan de Donkereweg. De excursie start om 13.00 uur.

Zaterdag 11 september.
(Tolvrij) Poelbos Goes (’S Heer Hendrikskinderen)
Het bos is ontstaan in 1975 bij de ruilverkaveling van het Poelgebied. Het onderhoud wordt gedaan door Staatsbosbeheer. Het bos is een loofbos met een interessant gedeelte dat beplant is met beuken. De excursie begint om 13.00 uur op de parkeerplaats aan de Theuniswegeling bij ’s Heer Hendrikskinderen.

Woensdag 22 september.
Bossen Braakman Zuid.
De bossen Braakman Zuid liggen ten zuiden van de N62 in de richting Philippine. Langs de Isabellaweg aan de rand van het bos is een parkeerterrein.
Aansluiten kan evt. op de parkeerstrook na de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel om 12.30 uur.De excursie start om 13.00.uur op de parkeerplaats langs de Isabellaweg.

Zaterdag 2 oktober.
Gadrabos.
Het Gadrabos ligt bij Burgh-Haamstede op Schouwen. De ingang is aan de Vroonweg (oude weg naar Renesse. De excursie begint om 13.00 uur op de parkeerplaats bij het Gadrabos, net voor het hek dat de toegang is voor de vroongronden.

Woensdag 13 oktober.
Oranjezon.
De excursie begint om 13.00 uur op de parkeerplaats bij uitspanning Oranjezon (toegangsweg naar Oranjezon)

Zaterdag 30 oktober. |
De Grevelingendam (NMV excursie)
Aan de westzijde van de dam is een stuk aangeslibd en daarop is langzaam begroeiing ontstaan. In die begroeiing gaan we op zoek naar paddenstoelen.
De excursie vertrekt om 13.00 uur vanaf de meest zuidelijke parkeerplaats langs de dam.

Vrijdag 5 november – zondag 7 november.
Crystella weekend in Den Osse, Schouwen vlakbij Brouwershaven. De leden van onze werkgroep worden in de gelegenheid gesteld een dag mee te lopen. Neem daarvoor contact op met Henk of mij.

Woensdag 10 november.
St. Jansteen pompstation.
Bos ten zuiden van St Jansteen in Zeeuws-Vlaanderen. Het bos maakt deel uit van het waterwingebied van St Jansteen. U rijdt van Hulst naar Kapellebrug langs de Gentse vaart tot aan de rotonde bij de grens. Bij de rotonde rechts bij de ingang Van Hogendorp laan ligt de parkeerplaats. Aansluiten kan weer op de parkeerstrook na de tolpoortjes bij de Westerscheldetunnel uiterlijk 12.10 uur. De excursie start om 13.00 uur.

Zaterdag 13 november.
Zeereep Kamperland (NMV excursie)
Duinen bij Kamperland. Start 11.00 uur verzamelen aan het begin van de parallelweg over de Oosterscheldekering. Op de N57 Veerse Dam komende uit Middelburg.
Na het verlaten van de Veerse Dam de eerstvolgende rotonde afslag Banjaard. Bij het verlaten van de rotonde niet de richting Banjaard volgen maar naar rechts. Na een kleine km verzamelplaats. 
Routekaartje op aanvraag.

Zaterdag 20 november.
Neeltje Jans.
We verzamelen aan de Oosterscheldekant van het eiland. U neemt de afslag naar Deltapark Neeltje Jans, we gaan niet naar de parkeerplaats daar, maar gaan rechtsaf naar de voormalige viskwekerij. Verzamelen daar om 12.00 uur.

Zaterdag 27 november (Tolvrij)
Zeereep Zwarte Polder bij Nieuwvliet (NMV excursie)
We verzamelen op de parkeerplaats (westzijde) bij de Verdronken Zwarte polder Nieuwvliet-bad aan de Zeedijk waar deze overgaat in de dwarsdijk. Start 11.00 uur.

Dinsdag avond 7 december.
Afsluiting van het jaar in het MEC De Bevelanden in Goes. Het MEC is gelegen in het recreatiegebied De Hollandse Hoeve.
Aanvang 19.30 uur.

Voor de werkgroep leden:
Opgave van deelname aan de excursies uiterlijk 3 dagen ervoor bij Ruud Lie e-mail:  Contact. i.v.m. eventueel waarschuwen van het niet doorgaan en om indien mogelijk vervoer te combinere
n.

Info: Ruud L, 0115-451585, e-mail: Contact; Loek de B, 0113233612 / 0628421797 e-mail: Contact.

Voor activiteiten zie Agenda activiteiten


Foto Foto Ruud L, ©. paddenstoelen excursie naar de Kleine Piet op 4 oktober. Niek fotografeert Zomerfluweelpootjes.


Foto Ruud L, ©. paddenstoelen excursies Henk R, Jac G en Hannie J. bij het Markiezaatsmeer 2018.