Beheerwerkgroep

Algemene doelstelling.
Het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van kleinschalige landschapselementen door knotten en aanplanten van knotwilgen, het snoeien en aanplanten van hoogstamfruitbomen en het maaien en hooien van (potentieel) waardevol grasland. De werkzaamheden worden in groepsverband uitgevoerd. De verschillende projecten worden per seizoen (zomer en winter) in onderling overleg gepland en geëvalueerd. Naast de gebruikelijke werkzaamheden wordt jaarlijks een excursie en/of uitwisseling met andere beheerwerkgroepen georganiseerd. Er wordt gewerkt op zaterdagochtend (winterprogramma) en woensdagavond (zomerprogramma).

Programma. 
De beheerwerkgroep is van de maand november  t/m eind maart bezig met wilgen knotten of het aanplanten van hoogstamfruitbomen. Dit gebeurt op zaterdag om de veertien dagen en zomers van half juni t/m eind augustus wordt er  gemaaid en  gehooid in de Rietput en de Heemtuin iedere woensdagavond. Ook anderen dan de eigen werkgroepleden zijn welkom om deel te nemen aan lezingen, inventarisaties en excursies.

Voor activiteiten zie Agenda activiteiten


Info: Johan Vermin – coördinator Knotgroep  e-mail: Contact


Foto Jans G. ©. Rietput NL Doet 2018.


Knotten bij het jachthuis in Kloetinge.
Dit jaar hebben we het  knotseizoen afgesloten met een mooie zaterdagochtend knotten in Kloetinge. We komen daar al jaren en er staan een aantal behoorlijk oude knotwilgen. Het jachthuis ligt aan het begin van Kloetinge gezien vanaf Kapelle. Zoals je op de foto kunt zien is er in de loop der jaren een flinke takkenril (soort hekwerk van takken) ontstaan van alle afgezaagde takken. Deze ril bied een onderkomen voor veel vogels en andere dieren. In de loop der jaren zakt die hoop verder in elkaar en kunnen we er dan na het knotten weer verse takken boven op leggen.

Foto Gezina de M. ©. Op zaterdag 23 februari 2019 Knotten bij het jachthuis in Kloetinge. Op zaterdag 26 januari 2019 werd er weer  gewerkt aan de Witte Hoeve. 
Op zaterdag 26 januari 2019 werd er weer  gewerkt aan de Witte Hoeve in Ovezande, een prachtig stukje Zeeuws cultuurlandschap waar een bed & breakfast is gevestigd. 
De te knotte bomen waren ruim aan de maat omdat we er al een paar jaar niet meer waren geweest.
Met de juiste kennis en wat hulpmiddelen konden we de takken op de juiste plaats laten “landen”.
Hierbij werd zelfs een stukje van de weg afgezet.
De lokale bevolking kwam nog even een kijkje nemen.
Uiteraard was er weer heerlijk appelgebak met koffie van de gastvrouw.
Al met al een leuke ochtend knotten en een gezellig samenzijn met z’n allen er bij.

Foto Eric B. ©. Knotten bomen op zaterdag 26 januari 2019 bij de Witte Hoeve in Ovezande.