Fotowedstrijd 2021

Fotowedstrijd. Het thema van 2021 is de mooiste natuurfoto van 2021.

Beste leden en donateurs van KNNV Afdelingen Bevelanden en KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden.
Verleden jaar is er niets van terecht gekomen, maar dit jaar willen de
draad weer oppakken.

Ook dit jaar is er weer een fotowedstrijd.
Het thema van 2021 is de mooiste natuurfoto van 2021.

Voorwaarden voor deelname:

De foto moet gemaakt zijn in 2021 in het werkgebied Bevelanden.
Je bent lid of donateur van beide KNNV Afdelingen Bevelanden en KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden.
Er mag 1 foto per lid worden ingestuurd voor 31 december 2021.
De ingezonden foto’s a.u.b. in een zo groot mogelijk formaat aanleveren minimaal 2000 pixels.

Wil je deelnemen, maak een mooie natuurfoto in ons werkgebied de Bevelanden en stuur dan je foto voor 31 december 2021 naar:
Secretaris@bevelanden.knnv.nl

Tijdens de algemene ledenvergadering van Afdelingen Bevelanden in het najaar 2022 worden de prijzen uitgereikt en zijn alle ingestuurde foto’s te bewonderen en worden nadien op de website getoond.

Je foto wordt eigendom van de Afdeling Bevelanden en kan worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden te behoeve van de afdeling.