Privacy verklaring Afdeling KNNV Bevelanden

Privacy verklaring KNNV Afdeling Bevelanden

De KNNV zal persoonlijke gegevens van leden en anderen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen.

Verwerking van persoonsgegevens.
Wanneer u informatie of brochures aanvraagt of lid wordt of deelneemt aan activiteiten dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd. De KNNV gebruikt die gegevens alleen voor de uitvoering van uw aanvraag of bestelling. De digitale nieuwsbrief van de landelijke vereniging KNNV, bedoeld om leden en bezoekers te informeren over de KNNV, wordt alleen toegezonden als u deze expliciet aanvraagt. Gegevens worden niet gedeeld met derden. 
Opgeslagen worden de volgende persoonsgegevens: 
– Voor- en achternaam. 
– Geslacht – Geboortedatum. 
– Adresgegevens. 
– Telefoonnummer.
 – E-mail adres.
 – Bankrekeningnummer. 
Daarnaast kunnen aanvullend administratieve gegevens worden opgeslagen: – Status lidmaatschap – Status betaling contributie – Factuuradres.  

Uw rechten volgens de Wet bescherming persoonsgegevens 
– Recht van verzet: op verzoek zal toezending van publicaties worden stopgezet. 
– Recht op inzage: op verzoek ontvangt u een overzicht van alle persoons gegevens, die door de KNNV zijn vastgelegd.
 – Recht op correctie: indien vastgelegde persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen. 
– Recht op verwijdering van gegevens: op verzoek zulle de genoemde persoonsgegevens worden gewist. 

Hiertoe kunt u het contactformulier gebruiken of bellen met 030-2314797. Indien het verzoek de gegevens van een natuurlijk persoon betreft, dan moet het verzoek altijd worden vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs. 

Foto Bea T ©. Zwaakse Weel


Bewaartermijn
Gegevens worden tot 10 jaar na beëindiging van het lidmaatschap of het abonnement bewaard. 

Gebruik van cookies
Op de website van de KNNV wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. En ook geen andersoortige “tracking” middelen. Op de server van de website wordt alleen bijgehouden hoe vaak pagina’s bezocht worden. 

Verwijzingen naar andere websites
Op de website van de KNNV treft u ook links aan naar andere websites. Waaronder ook verwijzingen naar een aantal sociale media. Eventueel voorafgaand ingevulde persoonsgegevens zullen nooit worden meegestuurd als op een dergelijke link wordt geklikt. 

Vragen
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u telefonisch 030-2314797 of gebruikmakend van het contactformulier aan ons richten. 

Wijzigingen
Als daartoe een noodzaak blijkt, dan zal deze verklaring worden aangepast. Voor de actuele tekst kunt u altijd deze pagina raadplegen.

Actuele KNNV privacyverklaring
Tevens is bijgevoegd een geactualiseerde privacyverklaring van de KNNV dd. 21 juni 2018.Toegevoegd is een passage over het recht op het verwijderen van gegevens.
Deze wordt (vanaf morgen) ook gepubliceerd op de website onder: https://www.knnv.nl/privacy-verklaring