Ieder dorp zijn boomgaard!

Wij streven er naar dat er in of nabij elk dorp/elke stad in Zeeland een karakteristieke hoogstamfruitboomgaard komt, die minimaal enkele malen per jaar toegankelijk is voor publiek via excursies of kennisdagen of events, waarbij de beleving en de smaak van vroeger van oude hoogstamfruitrassen centraal staan. Randvoorwaarde hierbij is wel dat er een geïnteresseerde groep bewoners moet zijn in betreffend dorp/stad. SLZ doet het immers niet alleen! Doel van het project is ook het opzetten van een netwerk van betrokken burgers, welke zich inzetten voor hun landschap. Boomgaarden worden bij voorkeur aangelegd op locaties die makkelijk toegankelijk zijn (langs de rand van dorp of stad of langs een wandel- of fietsroute). Ook bestaande boomgaarden die aan deze criteria voldoen zijn op te nemen in het project.

Samenwerkingspartners hierin zijn gemeenten, terreinbeheerders, buurtverenigingen, scholen, bewonersgroepen, pomologische verenigingen, boomkwekers, fruittelers.

Bron: SLZ