Nieuws gevraagd voor in het KNNV ’t Heelblaadje

’t Heelblaadje is een gezamenlijke uitgave van KNNV Afdeling Bevelanden en Vogelwerkgroep Bevelanden


Het verschijnt 5 keer per jaar en wordt aan alle leden en donateurs toegestuurd.

Redactie.
’t Heelblaadje is een uitgave van KNNV afdeling Bevelanden. Het verschijnt 5 keer
per jaar en wordt aan alle leden en donateurs toegestuurd.
Redactie: Karin K, Truus S, Pieter S, (verzending gedrukte exemplaren)
en Ed S, (opmaak).
Kopij a.u.b. opsturen per e-mail naarTruus S, Contact


Uiterste inleverdata: 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september, 15 november.
De Heelblaadjes verschijnen (uiterlijk) ongeveer 14 dagen na deze data.