Disclaimer.

KNNV Bevelanden en KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden.

Deze websites zijn bestemd voor informatie-uitwisseling over en presentatie van de activiteiten van de KNNV Bevelanden en KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden.

Op alle informatie zowel tekst als afbeeldingen rust copyright, het is dan ook verboden om zonder toestemming van de vereniging om het even op welke manier en onder welke vorm dan ook deze teksten of afbeeldingen van de vereniging te gebruiken, zowel door middel van kopiëren of anderszins.
Overnemen van tekst of afbeeldingen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring door de secretaris.

Voor zover deze website (links) naar andere sites heeft, is dat omdat die sites voor onze gebruikers interessant zijn. KNNV Bevelanden en KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden. Zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte websites.
De inhoud op deze website is enkel voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik.

Aan de inhoud van de pagina’s op deze website kunnen geen rechten worden ontleend, de vereniging neemt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en kwaliteit van de aangeboden informatie, en de vereniging is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor acties die worden ondernomen i.v.m. activiteiten/informatie op basis van deze website of door anderen gegeven.

Indien deze website onderdelen bevat die in strijd zijn met copyright, privacy of algemene gedragscodes op het internet is dit zeker niet opzettelijk. U kunt in dat geval contact opnemen met de webmaster webmaster@bevelanden.knnv.nl van KNNV Afdeling Bevelanden en KNNV Vogelwerkgroep Bevelanden. zodat het probleem verholpen kan worden.