Bestuur

Bestuursleden KNNV Bevelanden

Contacten overzichtContactpersoonTelefoonE-mail
Voorzitter KNNV Afdeling Bevelanden Johan E. 06 23643846 Contact
Secretaris KNNV Afdeling BevelandenEric B.  Contact
Penningmeester en Ledenadministrattie KNNV Afdeling Bevelanden Foort M.  Contact
Lid planologie KNNV Afdeling Bevelanden Femke v/d B.  Contact